Wednesday, August 16, 2006

Het Amerikaanse schoolsysteem

Wanneer ik de mensen hier vertel dat ik over drie Universiteitsdiploma's beschik, valt hun mond vaak open van verbazing. Niet omdat ze mijn intellectuele capaciteiten zo hoog inschatten, eerder omdat ze niet snappen hoe ik me (of beter: mijn vader en moeder) zoveel jaren universiteit kan veroorloven. Het Amerikaanse scholensysteem zit immers heel erg anders in mekaar dan het onze, en is in erg hoge mate verantwoordelijk voor de gigantische kloof tussen rijk en arm. Studeren is namelijk verschrikkelijk duur in The States. Dankzij ons Couchsurfing avontuur hebben we de mogelijkheid gehad om met vele mensen in contact te komen, en allemaal zeggen ze hetzelfde: studeren legt een hypotheek op je toekomst als je foute keuzes maakt. Voor een academiejaar aan de Universiteit van Antwerpen betaal je, als inschrijvingsgeld, hoogstens een slordige 800 euro. Hier loopt dat op van 15 000 euro tot meer dan 25000 euro ..... per semester! Weinig mensen kunnen dat betalen, en al zeker de armen niet. Zij die toch willen studeren, kunnen een studentenlening nemen. Dit houdt in dat ze bij een bank geld lenen om hun inschrijvingsgeld te betalen, en dat ze dit pas beginnen terug te betalen zodra ze werken. Vele studenten hebben ook nog een tijdconsumerend en weinig opbrengend studentenjobje om hun uitgangsleven te sponsoren. In langzaam maar zeker geraken vele van deze studenten aan de grond. Want wat als je de verkeerde keuze gemaakt hebt? Stop je na twee jaar als je al zoveel geld geinvesteerd hebt?
Maar ook zij die wel de juiste keuzes maken, hebben het moeilijk in (of moet ik zeggen: omwille van) het Amerikaanse model. In Wisconsin ontmoetten we iemand wiens nichtje, een toekomstige tandarts, maar liefts 320 000 dollar in het rood stond, nog voor ze begon te werken (ja, dat is een goede 13 miljoen oude Belgische Franken). Bereken maar eens hoe lang het zal duren voor zij dat terugverdiend zal hebben, wetende dat ze de straat plaveien met tandartsen in Amerika.
Dus als ik terug ben, en ik wil zagen over het Vlaamse scholenbeleid, dan zal ik mijn tong drie maal ronddraaien, beloofd!

9 Comments:

Blogger kastelke said...

Studeren in België kost even veel, maar 'dankzij' het principe van de solidariteit betalen Jan-en-Alleman en Jan-met-de-Pet via hun belastingen voor jouw universitaire studies. Zo zie je dan heel veel mensen beginnen aan universitaire studies, en na wat bissen (en trissen) afhaken. Maar ondertussen heeft dat aan de gemeenschap handen vol geld gekost...
Noch het Belgische, noch het Amerikaanse systeem zijn ideaal.

11:38 AM  
Blogger Kristof said...

Hoi Kastel, bedankt voor je comment. Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt dat ik de handschoen opneem? ;)

Studeren in Belgie kost inderdaad evenveel....voor de gemeenschap that is. Ik denk dat jouw redenering eerder omgekeerd werkt: dankzij de 'verplichte solidariteit' die belastingen zijn, kunnen Jan-met-de-pet en (wat volgens mij belangrijker is) Mohammed-en-alleman OOK deelnemen aan het onderwijssysteem. Omwille van het feit dat men er in Belgie deels voor kiest een progressieve (inkomengerelateerde belasting) te innen (dat is althans de idee, ik ga er niet verder op in, het zou ons te ver brengen), en de student geen inschrijvingsgeld te doen betalen, zorgt men ervoor dat de drempel tot het onderwijs aanzienlijk verlaagd wordt. Volgens mij is dat de enige manier om het integratievraagstuk op te lossen. Een van de voornaamste redenen waarom de zwarte gemeenschap in Amerika nog steeds achterop hinkt, is omwille van het elitaire onderwijssysteem in the US.
Enkel de heel erg slimme jongeren krijgen, via overheidssteun, de kans om verder te studeren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een zogenaamde "straight-A-student" zijn. Nu, dit competitieve systeem zorgt ervoor dat veel talent (dat Amerika nu meer dan ooit noidg heeft) verloren gaat, waardoor men ontzettend hard teert op buitenlandse (intellectuele) krachten. Trouwens, hoeveel intelligente mensen onder ons hebben pas laat ingezien dat school meer is dan een saai tijdverdrijf? Ik reken mezelf daar erust bij: ik scoor nu merkelijk hoger dan pakweg in het derde of vierde middelbaar van het secundair.

Wel klopt het wat je zegt: er schort iets aan het systeem in de praktische zin van het woord. Er wordt teveel gebist en getrist en gewisseld van richting. Dat is mijns inziens eerder doordat wij verplicht worden behoorlijk snel definitieve keuzes te maken. Heel anders is het in Amerika, waar men minors en majors heeft. Zo kan men een minor hebben in English Literature, en toch een chirurg worden (zoals de mensen waar we in Memphis bij logeren). Hier kies je voor bv. Germaanse Talen (zoals ik) en als je iets anders wilt, dan start je van voren af aan.

Groetjes,
Kristof

5:16 PM  
Anonymous God said...

Hela hela, niks tegen trissers he! ;) Overigens, met mijn studie-ethiek was ik nooit van zijn levens in Amerika aan een (serieus) diploma geraakt. Lang leve het Belgisch systeem dus! :D

Ik wist wel dat er iets schortte aan het schoolsysteem ginder, maar dat het zo dramatisch kon lopen als met da meisje da tandarts studeerde wist ik ni. :/ Leren we weeral iets bij he.

Btw Kristof, eerste bekerronde vlotjes overleefd. (0-4)

8:31 PM  
Blogger kastelke said...

Kristof, de systemen zijn beiden zo verschillend van elkaar, dat er haast geen echte discussie over mogelijk is. Beiden hebben voordelen:
*België: iedereen -ook mensen uit de laagste sociaal economische regionen of 'buitenlanders'- kan deelnemen aan ons universitair onderwijs.
*USA: er vallen procentueel gezien veel minder studenten af, dus: zij die beginnen aan een studie, hebben meer kans om ook effectief een einddiploma te behalen
Beiden hebben nadelen:
*België: doordat iedereen kan deelnemen, haal je toch een stukje het algemeen niveau naar beneden
*USA: studeren kost je een arm en een been (en nog veel meer)

Het behalen van die A's is ook niet zo moeilijk als het lijkt hoor; de studenten middelbaar onderwijs die ik ken, en die in België een humaniora volgden, behaalden al na een maand of 4 bijna allemaal A's en B's, met veel minder inspanning dan in België. Het algemeen niveau van middelbaar onderwijs ligt ginder ook een heel pak lager dan hier in België, juist omdat men geen echte opsplitsing kent zoals wij ASO, TSO en BSO kennen.

10:38 PM  
Blogger Kristof said...

God, in amerika zou jij inderdaad een paria zijn. Een status die u wel zou liggen, niet waar? ;) Bedankt om alles te runnen trouwens.

Katselke, bedankt voor je reactie. Ik wilde nog wat kwijt over het onderwijssysteem in the US. Wat je zegt is waar: het universiteitssysteem is zo gestructureerd dat er minder studenten stoppen. Helaas is dat absoluut niet zo in het middelbaar onderwijs. Ik heb - toevallig - net een artikel in Times Magazine gelezen waarin men aan de alermbel trok. Naar liefst een op drie (33%!) is een drop-out. Dat wil zeggen: een student stopt met het middelbaar onderwijs elke 30 seconden. Best een alarmerend cijfer, niet?
Het lage niveau dat je aanhaalt is trouwens een ander probleem in the US. Wist je (en de andere bezoekers) dat leerlingen van een lagere school niet kunnen kiezen waar ze school lopen? Het district- en countysysteem dwingt een kind een bepaalde school te "kiezen". Daarom verhuizen veel mensen zodra hun kinderen oud genoeg zijn om school te lopen. Zij die in een slechte school zitten, lopen een verschrikkelijke achterstand op.
Ik - en dat is een persoonlijke mening - krijg meer en meer de impressie dat dit Amerikaanse schoolsysteem misschein wel gericht is op een status quo qua maatschappelijke positie. The American Dream is, omwille van het systeem, verder weg dan ooit.

1:02 AM  
Blogger kastelke said...

Kristof, je hebt me bij mijn dada nu hoor, 'beroepshalve' heb ik namelijk al heel wat studiewerk gedaan rond bepaalde aspecten van het onderwijs in Amerika.
Niet enkel in de lagere school, maar ook voor het middelbaar ben je aan je district of county verbonden. Gevolg: goede scholen liggen in 'rijke' buurten, slechte scholen liggen in arme buurten. Want: de scholen worden gefinancierd door de belastingen die de inwoners betalen obv hun inkomsten. Zo kan je dus in buurt A een huis hebben dat $ 150,000 kost, en net hetzelfde huis ligt in een naastliggende county, en kost dan $ 300,000...
Als men zogenaamde 'magnet' of 'charter' schools in de buurt heeft, kan men aan 'open enrollment' doen in zo'n school, maar dat is zeer zeldzaam.
En de doodsteek voor wat kwaliteit in het onderwijs is er helemaal gekomen door Bush zijn 'No Child Left Behind' (NCLB): de opzet lijkt goed te zijn: scholen belonen indien ze kinderen tijdens het schooljaar vooruitgang laten maken (want dan heb je goed les gegeven). Maar de fout die men gemaakt heeft is om deze vooruitgang niet individueel te gaan bekijken, maar door gewoon te zeggen: voor iedereen van die leeftijd ligt de lat op deze hoogte... Je kan het al raden? Je zal maar het kind zijn dat op 1 september reeds over die lat kan springen...
Maar 'k zal nu maar verder proberen te zwijgen over dat onderwijs, jullie zijn op vakantie, en moeten daar maar van genieten. En als jij al wakker moet liggen van het onderwijs, laat het dan het onderwijs in België maar zijn.

8:21 AM  
Blogger Kristof said...

Klopt helemaal ;) Enkel - om te muggenziften - begint school niet op 1 september zoals bij ons, het is al bezig. De meeste scholen heropenden maandag hun deuren! Prijs uzelve gelukkig, jonge Nederlandstalige bezoekers van mijn blog :)
Wat het vakantieaspect betreft: ik hou wel van een goeie discussie. Gisteren, tijdens het "diner" hebben we urenlang gediscussieerd over de Amerikaanse politiek/economie en dat was ontzettend leuk (onze gastheer blijktpolitiek behoorlijk actief). :)
Geniet nog van mijn blog!

12:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

Belgishe onderwijs is slechtste in EU.

4:41 PM  
OpenID kuwuwait said...

Keep posting stuff like this i really like it

generic nolvadex

5:02 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home