Monday, September 18, 2006

Geschiedenislessen tegen 100 km/u.

Aangezien we in Philadelphia een te dure hotelkamer moesten boeken, besloten we de stad in een dag te bekijken. Helaas betekende dit dat we een aantal dingen moesten overslaan. Met pijn in het hart moet ik jullie dan ook meedelen dat ik NIET, en ik herhaal NIET, op de trappen van het Museum of Art Rocky heb kunnen naspelen. Ik beloof jullie echter dat het zal goedmaken.
We hebben de tweede dag Philadelphia vervangen door een dagje Baltimore, Maryland, flexibel als we zijn. Wat deden jullie daar dan, vragen jullie zich af. Wel, geschiedenislessen tot ons nemen tegen 100 km/u. (vandaar de titel van deze blog). Zij die niet van geschiedenis houden mogen nu verder surfen op het net.
...
..
.
Goed, jullie zijn gebleven, dat betekent dat jullie geinteresseerd zijn in een streepje Amerikaanse geschiedenis. Ik zal deze post opdelen in wat we in Philadelphia gedaan hebben, en - in mindere mate - wat we in Baltimore hebben bezocht.

Philadelphia: cradle of liberty and independence
Hoewel het niet langer een van de toonaangevende steden van Amerika is, is Philadelphia nog steeds erg belangrijk, maar dan vooral vanuit historisch oogpunt. In Philadelphia is het immers allemaal begonnen voor Amerika. In de loop van de 18de eeuw was het Britse Imperium in een geldopslorpende oorlog verwikkeld (again!). De schatkist begon angstaanjagend leeg te ogen. De oplossing die politici toen, en nu nog steeds, op zo'n moment uit hun mouw schudden is: belastingen. De Amerikaanse kolonies werden verplicht belastingen te betalen op goederen zoals postzegels, thee,... en dat zinde hen absoluut niet. Immers, hoewel ze belastingen moesten betalen, hadden ze niks in de pap te brokken. De kolonies hadden geen afgevaardigde in de senaat of het huis van het Britse Rijk. Onder de slogan "no taxation without representation" besloten een aantal vooraanstaande Amerikanen zich te verzetten tegen de Britse Kroon. Ronkende namen als Franklin, Washington, Madison, Jefferson,... kwamen samen in Philadelphia om zich te beraden over de strategie. Na wekenlang beraad besloten ze (56 man) een onafhankelijkheidsverklaring te onderschrijven, op 4 juli 1776. Dit document, in feite een langgerekt persbericht geschreven door Jefferson en verbeterd door Franklin, werd openbaar gemaakt op Independence Square, dat toenertijd uiteraard nog niet zo heette. Een provocatie. De Britse Koning was dan ook woedend en stuurde meer troepen naar Amerika. Het Amerikaanse leger, veel zwakker en geringer in getal dan het Briste dreigde in de pan te worden gehakt. Franklin zocht steun in Frankrijk, en kreeg deze ook. De revolutie werd gewonnen, en Frankrijk was het eerste land om the US als land officieel te erkennen. In hetzelfde Philadelphia werd een eerste grondwet, the articles of confederation, geschreven. Meer dan tien jaar later werd de Constitution geschreven en getekend, in hetzelfde Philadelphia. Hier een aantal foto's van het gebouw en de authentieke kamer waarin dit alles gebeurde. Kiekenvel, niet waar ;)Baltimore
Vandaag hebben we Baltimore, en dan meer specifiek Fort McHenry bezocht. Op zich is de slag om Baltimore in 1814 niet meteen ontzettend belangrijk. Wat er gebeurde: de Engelsen en de Fransen waren weer maar eens in een oorlog verwikkeld. Amerika wilde neutraal blijven, aangezien handel met beide landen hen veel geld opleverde. De fout die Amerika na de revolutie echter had gemaakt was het afschaffen van de Navy. De handelsschepen konden zo niet verdedigd worden tegen baldadigheden. Toen de Engelsen en de Fransen Amerikaanse handelsscheoen begonnen aan te vallen voor personeel en goederen, konden de Amerikanen hier weinig tegen doen. Na enkele maanden vond een regiment in Baltimore het genoeg geweest. Zij vernietigden enkele schepen en namen enkele Britten gevangen. Het Britse leger trok daarop naar Washington, brandde het huis van de president plat en vervolgde de weg naar Baltimore. Daar wachtten 10 000 Amerikanen hen op. Na een twee uur durend gevecht hield Baltimore stand. Zoals gezegd, op zich niet meteen belangrijk... ware het niet dat een Amerikaanse gevangene genaamd Francis Scott Key vanop een Brist schip een versje schreef over deze aanval. Een gedichtje dat tegenwoordig gekend is als "the Star Spangled Banner", het volkslied van Amerika.


Zij die zich geroepen voelen mogen even rechtstaan bij het lezen van het volkslied ;)
O say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there;
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

4 Comments:

Blogger Annemiek said...

Fort McHenry vond ik ook leuk om te bezoeken. Heb je binnen ook het filmpje gekeken? Als aan het einde de gordijn opengaat, buiten voor het raam wappert de vlag en de star spangled banner speelt. Patriotic hoor, vond het wel grappig.

8:04 PM  
Blogger Kristof said...

Grappig dat je dat zegt. Wij zijn in de lach geschoten toen iedereen rechtstond voor de Star Spangled Banner. Zoiets zou met het Belgisch volkslied niet meteen gebeuren ;)

2:10 AM  
Anonymous Sebastian said...

Stonden jullie ook recht?
Leuk om te lezen dat ze het niet zonder de Fransen konden halen. Vraag me af of ze dat historisch feit onderwijzen in hun scholen.

5:59 PM  
Blogger Kristof said...

Wij stonden ook recht, ja. Kwestie van respect dan toch maar. Of ze dat onderwijzen zou ik niet kunnen zeggen, maar in de verschillende musea wordt er toch geregeld - zij het in de marge - op gewezen, maar dan vooral om aan te halen dat Franklin Amerika's eerste diplomaat was.

12:42 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home